Porta

Kariéra

Chtěl/a bys pracovat u nás ? Zjisti koho hledáme:

Výběrová řízení

V PORTA DOORS ctíme pravidlo, že největším kapitálem společnosti jsou lidé. Záleží nám, aby cítili satisfakci z odvedené práce a aktivně se podíleli na úspěších firmy. Klíčovým prvkem procesu výběrového řízení je pohovor. Je to dokonalý moment pro seznámení s profilem člověka, pro představení pravidel fungování společnosti a pro výměnu vzájemných očekávání.

 

Rozvoj

V PORTA DOORS se snažíme budovat takové prostředí, ve kterém může každý obohatit své znalosti a rozvíjet vlastní dovednosti. Nabízíme výcvikové kurzy, která mají za úkol zjednodušit provádění každodenních úkolů. Pracovníci ve výrobě mají možnost zvýšit svá oprávnění díky certifikovaným školením a kurzům. PORTA podporuje realizace plánů a aspirace svých pracovníků prostřednictvím příspěvků na studia. Umožňujeme také získávání zkušeností v jiných odděleních a výrobních závodech v Polsku a Rumunsku.

 

Různorodost

Různorodost Tvoříme pracovní prostřdí opřené o různorodost, ve které každý může počítat se svými individuálními přístupy. Jsme otevření mladým lidem, na jejich energii, dynamiku a čerstvý pohled. Uvědomujeme si, že vstup na pracovní trh se váže s překonáním mnoha překážek. Proto jsme vypracovali celou řadu řešení majících za cíl zjednodušení tohoto procesu. Spolupracujeme s personálními agenturami. Máme praktické programy a stáže zacílené na učně a studenty. Organizujeme soutěže pro mladé projektanty, jejich laureátům umožňujeme prezentace jejich práce na prestižních veletrzích. Hodně z těchto lidí s námi spolupracuje dlouhodobě. Jsme přesvědčeni, že PORTA je pro mladé lidi ideálním místem pro získání cenných zkušeností a pro přisvojení obchodních vzorců nezbytných pro další firemní kariéru. Ceníme si rovněž zkušeností a pragmatické dozrálosti. V PORTA DOORS zkušení pracovníci mohou naplno využívat svoje znalosti a dělit se o ně s jinými.

Organizujemy konkursy dla młodych projektantów, a ich laureatom umożliwiamy zaprezentowanie swoich prac na prestiżowych targach branżowych. Wiele spośród tych osób zostaje z nami na dłużej. Jesteśmy przekonani, że PORTA jest dla młodych ludzi idealnym miejscem do zdobycia cennego doświadczenia oraz przyswojenia wzorców biznesowych niezbędnych w dalszej karierze zawodowej. Doceniamy również doświadczenie i dojrzałość. W PORTA doświadczeni pracownicy mogą wykorzystywać posiadaną wiedzę i dzielić się nią z innymi.

 

Odpovědnost

V PORTA DOORS chceme, aby každý zaměstnanec cítil, že může počítat s pomocí a podporou ze strany kolegů a kolegyň. S výjímkou různorodých každodenních povinností, všichni tvoříme jeden tým. Snažíme se budovat přívětivé pracovní prostředí. Zvykem v naší firmě je organizování svátečních setkání a besídek pro děti. Naši pracovníci mají příležitost lépe se poznat během firemních oslav, výjezdních intergračních příležitostí spojených s veletrhy nebo sportovními záležitostmi. Ceníme si rodinných hodnot a umožňujeme mladým maminkám návrat do práce a docházku s příhlédnutím k osobním potřebám vyplývajících z důležitých životních událostí.

PORTA DOORS přistupuje ke svému byznysu velmi odpovědně. Podporujeme lokální iniciativy kulturně-osvětové, spolupracujeme se školami a sportovními kluby. Máme na paměti, že u každé společnosti je důležité mít pozitivní vliv na své okolí, ve kterém působí.

Potvrzením naší snahy a pozitivního působení, kterým se Naše firma těší, je titul Solidního zaměstnavatele získaný v roce 2014.

Zveme vás k seznámení se s našimi aktuálními nabídkami práce.